Tillåt JavaScript på STO-regionen.se!

Markanvisning för Östra Dalby | 𝗢𝗿𝘂𝘀𝘁 𝗸𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻

Markanvisning för Östra Dalby | 𝗢𝗿𝘂𝘀𝘁 𝗸𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻

Vi bjuder in till markanvisning för bostadsbebyggelse i Dalby i Henån.

Med sitt lugna läge och charmiga karaktär är Dalby lätt att tycka om. Området erbjuder en unik havsutsikt och tillgång till naturen, i form av skogspromenader, odling, bad- och båtliv.

Bilden: Utsikt över område för markanvisning, Östra Dalby

Området

Markanvisningsområdet ligger i Dalby i norra delen av Henån och cirka 29 kilometer från både Stenungsund och Uddevalla. Henån är kommunens centralort och erbjuder ett brett utbud av offentlig och kommerciell service, goda kommunikationer och närhet till fina rekreationsområden. Närheten till skogen och havet med möjlighet till bad-, båt- och friluftsliv bidrar till områdets attraktivitet. Visionen är ett område som varsamt inpassas i naturmiljön med ett hållbart boendekoncept som inbjuder till odling och friluftsliv.

Markanvisningsområdet består totalt av 150 000 kvadratmeter som delas in i tre delområden. Exploatören kan välja att komma in med anbud på hela markanvisningsområdet eller del av markavisnings-området.

Detaljplan

Markanvisingsområdet ingår i ett antaget planprogram för Dalby som föreslår att området via nya detaljplaner utvecklas för bostäder. Planprogrammet föreslår att cirka 180 till 230 bostäder kan inrymmas i markanvisningsområdet.

Markanvisningsmetod och riktlinjer

För den aktuella markanvisningen tillämpas jämförelseförfarande. Det innebär att exploatör väljs genom en urvalsprocess. Inkomna anbud jämförs utifrån ett förfrågningsunderlag med kravspecifikation och urvalskriterier. Krav och kriterier tas fram utifrån platsens förutsättningar, utifrån vad Orust kommun vill uppnå med markanvisningen samt vad som är viktigt inom det aktuella området.

Vi har antagna riklinjer för markanvisning som är vägledande vid samtliga markanvisningar i kommunen.

Tidplan

Sista inlämningsdag för anbud är 7 oktober 2022.

Kontaktperson

Linda Drottz, mark- och exploateringsingenjör
Telefon: 0304-33 41 54, tisdag-torsdag, klockan 13:00-15:00
E-post: linda.drottz@orust.se

Elin Bergendahl, mark- och exploateringsingenjör
Telefon: 0304-33 40 87, tisdag-torsdag, klockan 13:00-15:00
E-post: elin.bergendahl@orust.se

Frågor under anbudstiden

Frågor som kommer in under anbudstodem publiceras tillsammans med svar här på vår webbplats.

Källa: Orust kommun

Kontakt
Orust kommun
0304-33 40 00
kommun@orust.se

Lämna synpunkt

Orust kommun