Kommunfullmäktige sammanträder den 23 november | 𝗦𝘁𝗲𝗻𝘂𝗻𝗴𝘀𝘂𝗻𝗱𝘀 𝗸𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻

Kommunfullmäktige sammanträder den 23 november | 𝗦𝘁𝗲𝗻𝘂𝗻𝗴𝘀𝘂𝗻𝗱𝘀 𝗸𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻

Kommunfullmäktige sammanträder onsdag den 23 november klockan 18:00. Välkommen att följa sammanträdet på plats i Nösnäsgymnasiets aula.

Det är första gången nyvalda kommunfullmäktige sammanträder.

Varmt välkomna att följa kommunfullmäktiges sammanträde på plats i Nösnäsgymnasiets aula. Med anledning av tekniska begränsningar kommer sammanträdet inte att webbsändas.

Några av de ärenden som kommer att behandlas är

  • Val av kommunfullmäktiges presidium.
  • Strategisk plan 2023-2025, budget 2023

Allmänhetens frågestund (frågan ska lämnas in till kansliet senast en vecka innan mötet).

Dagordning med handlingar finns att läsa i kommunhuset och på kommunens hemsida.
Länk till dagordning med handlingar.

Källa: Stenungsunds kommun (Artikeln är borttagen)

Kontakt
Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Lämna synpunkt

Stenungsunds kommun