Att tänka på vid fågelmatning | 𝗧𝗷ö𝗿𝗻𝘀 𝗸𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻

Att tänka på vid fågelmatning | 𝗧𝗷ö𝗿𝗻𝘀 𝗸𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻

Fåglar är ett viktigt inslag i såväl tätortsmiljö som villaträdgårdar och kan verka som ett glädjeämne för många. Det är endast vintertid som fåglar kan ha svårt att hitta mat och är i behov av extra utfodring från oss människor. Fågelmatning på ett olämpligt vis kan orsaka besvär för andra boende.

Att tänka på vid fågelmatning

  • Fåglar bör endast matas vintertid med mat avsedd för fåglar.
  • Fågelmatningen bör ske över marknivå, för att undvika att locka till sig och göra den lättillgänglig för skadedjur så som möss och råttor. Förutom att skadedjur kan upplevas som obehagliga så kan de även bidra till smittspridning.
  • Fågelmatningen bör vara anpassad till småfåglar, för att inte locka till sig större fåglar som kan orsaka skrän och nedskräpning. Spillning i större mängder kan vålla skada på fasader.
  • Fåglarna bör inte kunna gå i maten, eftersom maten då kan bli förorenad och resultera i spridning av sjukdomar. Fågelmatning kan exempelvis föranleda till utbrott av salmonella som i sin tur kan spridas till husdjur och oss människor.

Ansvar och rättigheter som fastighetsägare

Som fastighetsägare har man rätt att mata fåglar på sin egen fastighet, förutsatt att det inte leder till störningar i omgivningen. Det är du som fastighetsägare som har det yttersta ansvaret för att fågelmatning inte orsakar olägenhet. I en bostadsförening eller hyresrätt har fastighetsägare rätt att förbjuda matning av fåglar på balkonger, från fönster eller inom andra gemensamhetsutrymmen.

Konsekvenser av besvär

Konsekvenser av fågelmatning på ett olämpligt sätt är rättelseanmaning från myndighet, ansvarig bostadsrättsförening eller hyresvärd. I värsta tänkbara fall kan myndighet, bostadsförening eller hyresvärd besluta om förbud. Utebliven rättelse kan från bostads- eller hyresrättsförening även leda till uppsägning.

Om problem uppstår

Vid problem kontakta i första hand utövaren av fågelmatning. Fungerar inte det skickas ett klagomål in till miljöavdelningen eller fastighetsägare för ansvarig bostadsrättsförening eller hyresvärd.

Klagomålsformulär för miljö- och hälsoskydd

Kontakt

Miljöavdelningen

Vårt mål är att du så snabbt som möjligt ska kunna komma i kontakt med oss. Men våra medarbetare har inte alltid möjlighet att svara i telefon. Därför ber vi dig att i första hand kontakta oss via e-post.

Källa: Tjörns kommun

Kontakt
Tjörns kommun
0304-60 10 00
kommun@tjorn.se

Lämna synpunkt

Tjörns kommun