Störning i vattenleveransen på Dalenvägen i Rönnäng | 𝗧𝗷ö𝗿𝗻𝘀 𝗸𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻

Dalenvägen i Rönnäng har drabbats av en störning i vattenleveransen vilket har resulterat i vattenavstängning. Vattnet är nu helt avstängt. Vattenstörningen drabbar Dalenvägen, gatorna anslutna till Dalenvägen och Rönnängs Brygga.

Berört område

Dalenvägen, gatorna anslutna till Dalenvägen och Rönnängs Brygga

Påbörjad

2022-11-17 13.50

Förväntas klart

Arbete med att åtgärda störningen beräknas pågå under eftermiddag och kväll.

I samband med arbeten eller andra störningar på ledningarna kan vattnet bli missfärgat. Det beror i regel på att järnavlagringar i rören släpper och följer med vattnet. Det kan också bli mjölkaktigt vilket beror på att luft kommit in i ledningarna.

Låt vattnet rinna en stund så försvinner missfärgningen. Vattnet är trots missfärgningen inte hälsofarligt. Vänta med att tvätta vitt tills vattnet inte är missfärgat.

Källa: Tjörns kommun (Artikeln är borttagen)

Kontakt
Tjörns kommun
0304-60 10 00
kommun@tjorn.se

Lämna synpunkt

Tjörns kommun