Släckt signalanläggning Industrivägen/Uddevallavägen 1 mars

Signalanläggningen vid Industrivägen/Uddevallavägen kommer tillfälligt släckas fredag den 1 mars då en ny styrenhet ska installeras. Tågsignalerna kommer fungera som vanligt. Vi vill uppmana trafikanter att vara extra uppmärksamma under fredagen.

Vanliga trafikregler gäller.

Källa: https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/trafikinfrastruktur/trafikochinfrastruktur/slacktsignalanlaggningindustrivagenuddevallavagen1mars.5.1f0263c018de54058ec1043.html

𝗦𝘁𝗲𝗻𝘂𝗻𝗴𝘀𝘂𝗻𝗱𝘀 𝗸𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻

Nu öppnar ansökan till årets feriearbete

Mellan den 1 och 31 mars är kan du som går i nian, första- och andra året på gymnasiet söka kommunalt feriearbete.

Stenungsunds kommun anordnar feriearbeten runt om i kommunens olika verksamheter. År 2023 fick 160 ungdomar feriearbete inom kommunen. Du som kan söka dessa arbeten ska vara skriven i Stenungsunds kommun. Du går i grundskolans årskurs 9, första eller andra året på gymnasiet. Du ska förstå och kunna göra dig förstådd på svenska (för att du ska kunna få en meningsfull och säker feriearbetsplats).

Mer information och länk till ansökan finner du här:
Feriearbete Stenungsunds kommun

Källa: https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/naringslivarbete/naringslivocharbete/nuoppnaransokantillaretsferiearbete.5.7bbc97a17f448fb79f6e4.html

𝗦𝘁𝗲𝗻𝘂𝗻𝗴𝘀𝘂𝗻𝗱𝘀 𝗸𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻

Nominera Årets förening senast den 15 mars!

Nominera Årets förening senast den 15 mars!

Syftet med priset är att uppmärksamma föreningar som gör en värdefull insats. Priset ska stimulera och utveckla föreningslivet. Årets förening belönas med 20 000 kronor.

Förslag på förening kan lämnas av enskild person boende i kommunen eller av förening verksam i kommunen. Utdelningen sker i samband med Nationaldagen den 6 juni.

Läs mer och lämna ditt föreningsförslag: https://www.stenungsund.se/5.17d45e3f18dd1cd959a6ae3e.html

Källa: https://www.facebook.com/100064468461163/posts/776514044507537

𝗦𝘁𝗲𝗻𝘂𝗻𝗴𝘀𝘂𝗻𝗱𝘀 𝗸𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻

‼️ Det blåser rejält i Stenungsund och efter hela kusten. Under fredagen 23 februari har SMHI utfärdat en orange varning för storm ‼️

‼️ Det blåser rejält i Stenungsund och efter hela kusten. Under fredagen 23 februari har SMHI utfärdat en orange varning för storm. ‼️

Försök se till att plocka undan eller surra fast lösa föremål från din trädgård. Är du båtägare är det bra om du ser över dina förtöjningar så att båtarna inte slits under stormen.

⚠️ UPPDATERAD INFORMATION KLOCKAN 14:12: Tjörnbron och Uddevallabron är nu öppna för trafik igen, likaså Svanesundsfärjan. Dessa var tidigare under dagen avstängda för trafik på grund av de starka vindarna.
⚠️ UPPDATERAD INFORMATION KLOCKAN 13:45: Återvinningscentralen Kläpp, som tidigare idag varit stängt på grund av vädret har nu åter öppnat och håller öppet till klockan 16 idag.

❓ Vad ansvarar kommunen för?
▪️ Vi upprätthåller att våra kärnverksamheter fungerar som de ska.
Hemtjänsten och hemsjukvården arbetar enligt rutin för sådana här händelser. Förseningar förekommer men vi har kontakt med de omsorgstagare som berörs.
▪️ Vi ansvarar för att de kommunala vägarna ska vara framkomliga och prioriterar att röja hinder på de vägar där vår hemtjänst eller hemsjukvård behöver komma fram.

🌳 Har ett träd blåst ner över en kommunal väg så kontaktar du oss på 0303 – 73 00 00.

Vi ansvarar inte för träd som blåst ner på privat egendom eller över statliga vägar.

🚧 Om det är hinder på vägen på en statlig väg vänder du till Trafikverket. Ring 0771-921 921 (knappval 2) eller felanmäl via deras webb.

Vi har samlat några bra länkar på vår webb, där kan du också se vem som ansvarar för de olika vägarna i Stenungsund:

https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/nyheter/nyhet2/orangevadervarningforstormistenungsund.5.17d45e3f18dd1cd959a15938.html

Ta det försiktigt om du ger dig ut ❣️

Källa: https://www.facebook.com/100064468461163/posts/774906518001623

𝗦𝘁𝗲𝗻𝘂𝗻𝗴𝘀𝘂𝗻𝗱𝘀 𝗸𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻

Förändrade parkeringsmöjligheter vid skolornas verksamhet i Kristinedal från och med den 26 februari

Karta över parkeringsyta

Karta över parkeringsyta med förändrade parkeringsmöjligheter

24-timmars parkeringarna vid skolornas verksamhet i Kristinedal kommer att vara begränsade för allmänheten från och med måndag den 26 februari. Vardagar mellan 07–16 kommer parkeringarna endast kunna nyttjas av skolverksamheten. Allmänheten kommer att kunna nyttja parkeringsytan under kvällar och helger.

På grund av brist på parkeringsplatser för skolornas verksamhet i Kristinedal kommer rödmarkerad parkeringsyta inte att kunna nyttjas av allmänheten på helgfria vardagar under arbetstid. Det innebär att allmänheten endast kommer att kunna nyttja parkeringsytan kvällar och nätter mellan klockan 16–07, samt hela dygnet på helger. Helgfria vardagar mellan klockan 07–16 krävs giltigt parkeringstillstånd. Detta kommer gälla från och med 2024-02-26.

Källa: https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/trafikinfrastruktur/trafikochinfrastruktur/forandradeparkeringsmojlighetervidskolornasverksamhetikristinedalfranochmedden26februari.5.23bb3d6e18dd0a8a76d18e0.html

𝗦𝘁𝗲𝗻𝘂𝗻𝗴𝘀𝘂𝗻𝗱𝘀 𝗸𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻

Under förmiddagen idag besökte Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson Stenungsund

Under förmiddagen idag besökte Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson Stenungsund. Vid besöket fick hon information om skredet och arbetet med att bygga upp området igen.

Tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Olof Lundberg, kommundirektör Maria Jonsson och Samhällsbyggnads sektorchef Fredric Arpfjord, besökte hon även skredområdet.

Källa: https://www.facebook.com/100064468461163/posts/774308091394799

𝗦𝘁𝗲𝗻𝘂𝗻𝗴𝘀𝘂𝗻𝗱𝘀 𝗸𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻

Vattnet avstängt den 22 februari på Strandvägen i Stenungsund

Vattnet avstängt den 22 februari på Strandvägen i Stenungsund. Anledningen är ett planerat underhållsarbete på vattennätet. Arbetet påbörjas 22/2 klockan 09.30 och beräknas vara klart klockan 15.30.

Läs mer om vilka fastigheter som kommer att beröras på vår webbplats: https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/nyheter/nyhetvl/vattnetstangsav22februaripastrandvagenkl0930.5.2510019c18da51bbb47d1e84.html

Du vet väl om att du kan anmäla dig för att få viktig samhällsinformation via sms? Läs mer och anmäl dig här: https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/nyheter/smsavisering.4.5c67d069156a0771ac42cdaf.html

Källa: https://www.facebook.com/100064468461163/posts/773787904780151

𝗦𝘁𝗲𝗻𝘂𝗻𝗴𝘀𝘂𝗻𝗱𝘀 𝗸𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻

Arbeta som röstmottagare

Inför kommande Europaparlamentsval och kommunal folkomröstning den 9 juni 2024 söker Stenungsunds kommun röstmottagare. Nu finns möjlighet för dig som är intresserad att anmäla ditt intresse för att arbeta som röstmottagare.

Som tack för din insats får du förutom nya erfarenheter och ett utökat nätverk, också betalt i form av ersättning.

Läs mer och anmäl ditt intresse: Arbeta som röstmottagare

Källa: https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/kommunpolitik/kommunochpolitik/arbetasomrostmottagare.5.517b424d18cbdb611e15436a.html

𝗦𝘁𝗲𝗻𝘂𝗻𝗴𝘀𝘂𝗻𝗱𝘀 𝗸𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻

Du har väl inte missat informationen om folkomröstningen för Ucklumskolan?

Du har väl inte missat informationen om folkomröstningen för Ucklumskolan?
Folkomröstningen sker i samband med EU-valet söndagen den 9 juni i år, förtidsröstningen startar den 22 maj.
Här finns allt du behöver veta om folkomröstningen:
https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/kommunpolitik/folkomrostningomucklumskolan.4.15d0e70e18d2a69b11b39770.htmlKälla: https://www.facebook.com/100064468461163/posts/768507108641564

𝗦𝘁𝗲𝗻𝘂𝗻𝗴𝘀𝘂𝗻𝗱𝘀 𝗸𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻