På lördag och en vecka framåt är det åter igen dags för den omtyckta Västerhavsveckan! 🦀🦑🐟🐙 | 𝗦𝘁𝗲𝗻𝘂𝗻𝗴𝘀𝘂𝗻𝗱𝘀 𝗸𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻-𝗙𝗯

På lördag och en vecka framåt är det åter igen dags för den omtyckta Västerhavsveckan!
🦀🦑🐟🐙

Mellan 6-14 augusti kan du vara med på aktiviteter längs hela västkusten! Vandra med en guide, leta spökgarn i havet och besöka en forskningsstation är bara några exempel på allt du kan göra under veckan.

Ta del av hela programmet på Västerhavsveckans hemsida:

https://www.vgregion.se/ov/vasterhavsveckan/program/

Kontakt
Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Lämna synpunkt

Stenungsunds kommun

𝗨𝗽𝗽𝗸𝗹𝗮𝗿𝗮𝗱 ✅ Vattnet stängs av i Brudhammarområdet | 𝗦𝘁𝗲𝗻𝘂𝗻𝗴𝘀𝘂𝗻𝗱𝘀 𝗸𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻

På grund av underhållsarbete på vattennätet kommer vattnet stängas av i Brudhammar. Arbetet påbörjas idag 4/8 klockan 10 och beräknas vara klart klockan 14. Vattentank kommer att finnas utsatt på parkeringen utanför Brudhammarvägen 131. Passa på att tappa upp vatten innan avstängningen för din förbrukning.

Bra att veta

I samband med ledningsarbeten eller andra störningar på ledningsnätet kan vattnet bli missfärgat. Det beror i regel på att järnavlagringar i rören släpper och följer med vattnet. I de flesta fall så försvinner missfärgningen om du spolar en liten stund i dina egna kranar. Vattnet är trots missfärgningen inte hälsofarligt.

Ibland kan vattnet vara mjölkaktigt. Detta beror på att luft har kommit in i ledningen i samband med reparation. Om vattnet får stå en liten stund så blir det helt klart. Luft i ledningen påverkar inte vattnets kvalitet i övrigt.

Mer information om det kommunala vattnet

Källa: Stenungsunds kommun (Artikeln är borttagen)

Kontakt
Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Lämna synpunkt

Stenungsunds kommun

I Stenungsunds centrum är det torghandel den första tisdagen varje månad, vilket innebär att det är dags imorgon! Varmt välkommen! | 𝗦𝘁𝗲𝗻𝘂𝗻𝗴𝘀𝘂𝗻𝗱𝘀 𝗸𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻-𝗙𝗯

I Stenungsunds centrum är det torghandel den första tisdagen varje månad, vilket innebär att det är dags imorgon! Varmt välkommen! De olika marknadsstånden är uppställda i området runt gästhamnen och kommunhuset ☀️

Kontakt
Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Lämna synpunkt

Stenungsunds kommun

Mellan 1 -14 augusti kalkas sjöar och våtmarker med hjälp av helikopter i Svartedalen 🚁 | 𝗦𝘁𝗲𝗻𝘂𝗻𝗴𝘀𝘂𝗻𝗱𝘀 𝗸𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻-𝗙𝗯

Mellan 1 -14 augusti kalkas sjöar och våtmarker med hjälp av helikopter i Svartedalen.🚁

Vi ber om överseende med buller och tunga fordon inom området. Kalkning utförs varje år för att motverka försurningens effekter på djur- och växtliv i sjöar och vattendrag.

Besök gärna Göteborgsregionens kommunalförbunds (GR) hemsida för mer information om kalkningen.👇

https://goteborgsregionen.se/kunskapsbank/grsamordnarkalkningforattmotverkaforsurningsskador.5.5fa15e801800288a2d12c0e.html

Kontakt
Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Lämna synpunkt

Stenungsunds kommun

Stenungsunds kommun arrangerar skateskola uppe vid Kristinedalsskolan under perioden 13 juni-12 augusti | 𝗦𝘁𝗲𝗻𝘂𝗻𝗴𝘀𝘂𝗻𝗱𝘀 𝗸𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻-𝗙𝗯

Stenungsunds kommun arrangerar skateskola uppe vid Kristinedalsskolan under perioden 13 juni-12 augusti. Noor Al-Hamadi är en av de ansvariga för verksamheten och han har hjälp av en handledare och fyra feriearbetare. Vill du prova skateboard så är du välkommen till skateparken vid Kristinedalsskolan i Stenungsund. Du kan låna själva skateboarden, skydd och hjälm. Det kostar ingenting att vara med och du behöver inte anmäla dig innan.

Skateskolan har pågått varje sommar i ungefär åtta år. Vanligtvis har de kört den med hjälp av två perioder feriearbetare. Men i år har de valt att köra tre perioder för första gången. Den är mycket populär bland ungdomarna i kommunen och vissa dagar har de uppemot 60-80 deltagare. Skolan är mest besökt i början av sommaren och sen börjar deltagandet gå ner något när semestrarna drar igång.

Bland de som besöker skateskolan är det väldigt blandad nivå. Vissa står på en skateboard för första gången och andra har åkt väldigt länge. Noor berättar att alla som vill lära sig åka skateboard, eller som helt enkelt bara vill bli bättre, är välkomna dit.

Kim Josephin Selland jobbar som handledare i skateparken. Hon berättar att det roligaste med jobbet är att man skapar så fina relationer till ungdomarna. Hon tycker det är kul när det kommer barn och ungdomar som har lärt sig nya trick och kommer dit för att visa andra hur de ska göra det. Framför allt att se hur stolta och glada de blir när de lyckas lära varandra.

– Du lär dig inte bara åka skateboard, du får bra motion och det är roligt, säger Kim Josephin.

Skateskolans öppettider:
Måndagar klockan 15.00-19.00
Tisdagar-fredagar klockan 10.00-14.00

Kontakt
Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Lämna synpunkt

Stenungsunds kommun

Vattenläcka vid Skräddarevägen och Timmermansvägen | 𝗦𝘁𝗲𝗻𝘂𝗻𝗴𝘀𝘂𝗻𝗱𝘀 𝗸𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻

Det har uppstått en vattenläcka vid Skräddarevägen och Timmermansvägen. Vattnet är därför tills vidare avstängt. Reparationsarbete pågår och beräknas vara klart ca 16:00. Vattentank finns utsatt vid Timmermansvägens vändplan.

Bra att veta

I samband med ledningsarbeten eller andra störningar på ledningsnätet kan vattnet bli missfärgat. Det beror i regel på att järnavlagringar i rören släpper och följer med vattnet. I de flesta fall så försvinner missfärgningen om du spolar en liten stund i dina egna kranar. Vattnet är trots missfärgningen inte hälsofarligt.

Ibland kan vattnet vara mjölkaktigt. Detta beror på att luft har kommit in i ledningen i samband med reparation. Om vattnet får stå en liten stund så blir det helt klart. Luft i ledningen påverkar inte vattnets kvalitet i övrigt.

Mer information om det kommunala vattnet

Källa: Stenungsunds kommun (Artikeln är borttagen)

Kontakt
Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Lämna synpunkt

Stenungsunds kommun

Visselblåsarfunktion i Stenungsunds kommun | 𝗦𝘁𝗲𝗻𝘂𝗻𝗴𝘀𝘂𝗻𝗱𝘀 𝗸𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻

Stenungsunds kommun har tagit fram en intern rapporteringskanal, en så kallad visselblåsarfunktion, dit du kan anmäla misstankar om missförhållanden i kommunen.

Den 17 december 2021 trädde lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, även kallad ”Visselblåsarlagen” i kraft. Lagen syftar till att skydda personer som rapporterar om missförhållanden av allmänt intresse i ett arbetsrelaterat sammanhang.

Visselblåsarlagen möjliggör rapportering av missförhållanden på tre olika sätt:

  • Intern rapporteringskanal
  • Extern rapporteringskanal
  • Offentliggörande

Stenungsunds kommun är skyldig att upprätta en intern rapporteringskanal som du når via en länk på den här sidan. Övriga rapporteringsformer beskrivs nedan under rubriken ”Andra sätt att rapportera”.

Visselblåsarlagen inskränker inte den grundlagsskyddade meddelarfriheten och meddelarskyddet.

Hur inkomna ärenden hanteras

Samtliga rapporter om missförhållanden hanteras i ett initialt skede av en kommunintern visselblåsarfunktion. Den kommuninterna visselblåsarfunktionen granskar den inkomna rapporten och bedömer om rapporten uppfyller kriterierna för att utgöra ett visselblåsarärende eller inte.

Läs mer och se var du kan anmäla ett missförhållande: Rapportera ett missförhållandeLänk till annan webbplats.

Syftet med visselblåsarfunktionen

Visselblåsarfunktionen finns för att motverka att missförhållanden sker i Stenungsunds kommuns organisation. Visselblåsarfunktionen är viktig ur ett demokratiskt perspektiv och för att stärka förtroendet för kommunen.

Syfte med visselblåsarfunktionen är att personer som rapporterar om misstänkta överträdelser ska skyddas mot repressalier av olika slag. Personer som omfattas av skyddet är bland annat arbetstagare, praktikanter och volontärer. Skyddet gäller både innan ett arbetsrelaterat sammanhang har uppstått och efter att det har avslutats.

Frågor och svar om visselblåsarfunktionen (SKR:s webbplats)Länk till annan webbplats.

Andra sätt att rapportera om ett missförhållande

Enligt den visselblåsarlagstiftning som började gälla december 2021, ska det finnas möjlighet att vid sidan av organisationers interna kanaler, kunna rapportera via så kallade ”externa kanaler”. Olika myndigheter ansvarar för olika ansvarsområden och ska tillgängliggöra egna rapporteringskanaler för detta ändamål.

Ansvaret för lagen ligger hos Arbetsmarknadsdepartementet, som informerar om vilka myndigheter som ansvarar för vilket område.

För mer information: Regeringen – Arbetsmarknadsdepartementet

Källa: Stenungsunds kommun

Kontakt
Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Lämna synpunkt

Stenungsunds kommun

Stenungsunds basketförening har med hjälp av Stenungsunds kommun satt upp en mobil basketplan vid Kristinedalsskolan | 𝗦𝘁𝗲𝗻𝘂𝗻𝗴𝘀𝘂𝗻𝗱𝘀 𝗸𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻-𝗙𝗯

Stenungsunds basketförening har med hjälp av Stenungsunds kommun satt upp en mobil basketplan vid Kristinedalsskolan. Planen har finansierats genom bidrag från förbund och stiftelser. Kommunens kultur-fritidsförvaltning har hjälpt till med markarbetet. Planen kommer att ha ledarledda aktiviteter i sommar och kommer att stå kvar vid skolan till höstlovet.

Själva idén att bygga en basketplan utomhus fick föreningen i början av pandemin när de inte kunde träna inomhus. Utbudet på träningsmöjligheter var begränsade. Tomas Pernek som är ordförande i Stenungsunds basket berättar att det som fanns att välja på var några sneda basketkorgar vid kommunens skolor. Då kontaktade de kommunen och började arbetet med att försöka bygga en egen plan. Målet med det har varit att bygga en yta som bjuder in till såväl spontanidrott som tränings- och tävlingsverksamhet.

Svårt att lösa mark
Mia Marie Johansson är föreningsutvecklare i Stenungsunds kommun och hon berättar att kommunen var positivt inställda till att bygga en basketplan. Problemet var att hitta en lämplig plats att bygga den på. Föreningen insåg snabbt att det skulle ta allt för lång tid att hitta en yta där de kunde vara. Då fick de idén att bygga en plan som gick att flytta på. De tog hjälp av basketförbundet med vilka material som vore lämpliga för att kunna bygga en mobil basketplan och kommunen föreslog att de kunde låna ytan bredvid skateparken vid Kristinedalsskolan.

Bidrag finansierade bygget
Planen som kostade drygt en halv miljon att bygga har finansierats genom bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet, Svenska Basketförbundet och Tordénstiftelsen. Pengarna de fick finansierade ungefär 60 % av inköp av material och resterande pengar har föreningen själva lagt. Att anlägga marken under planen har kommunen hjälpt till med. Sedan har föreningens medlemmar lagt otaliga timmar på att bygga planen och få den i spelbart skick.

– Det här är en bra plats att ha planen på nu i sommar. Skateparken firar tioårsjubileum och det är även andra föreningar som bedriver verksamhet här under sommaren, säger Mia Marie. Dessutom har det precis blivit klart att planen kommer få stå kvar till höstlovet.

Ytterligare bidrag för aktivitet
Föreningen har även fått ett prova på-bidrag från kommunen och ett bidrag från Svenska Basketförbundet som de kallar Nothing but net. Det är en satsning för att få fler att testa basket och det går ut på att ytan ska aktiveras under ett antal timmar i sommar.

– Det ligger helt i linje med föreningens egna tankar. Vi kommer ha basketskola här med ledare från föreningen under tre veckor i sommar (v. 29-31). Då är alla som vill lära sig spela basket välkomna hit, berättar Tomas. Men det är inte bara när planen är bemannad med ledare från basketklubben man kan spela, utan den öppen att gå dit och spela när som helst.

Själva planen är byggd för en sorts basket som de kallar 3×3 eller Streetbasket. Den är inte lika stor som en basketplan inomhus och den lämpar sig för spel 3 mot 3. Det är en något snabbare form av basket med lite enklare regler. Lördag 16 juni invigs planen med en tävling. Alla som vill är välkomna dit för att titta.

Wilma Pernek är tolv år gammal och har spelat basket i fem år. När hon får frågan vad som är roligast med basket säger hon att det är att vara med kompisarna i laget och att spela matcher. Hon förklarar också att det är en bra stämning, att man inte måste vara på något speciellt sätt för att spela basket och att alla är välkomna.

Föreningen startades 1971 och har cirka 140 aktiva ungdomar. Över 90 % av de aktiva är under 18 år gamla.

Kontakt
Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Lämna synpunkt

Stenungsunds kommun

Varmt välkomna till utställningen ”Solrosor för freden” i foajén på kulturhuset Fregatten ☮️🌻 | 𝗦𝘁𝗲𝗻𝘂𝗻𝗴𝘀𝘂𝗻𝗱𝘀 𝗸𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻-𝗙𝗯

Varmt välkomna till utställningen ”Solrosor för freden” i foajén på kulturhuset Fregatten

☮️🌻

Solrosen är Ukrainas nationalblomma och har även blivit en symbol för freden.

☮️🇺🇦

Stenungsunds dagliga verksamhet vill förmedla ett budskap genom konsten och uttrycka sitt stöd för Ukrainas folk med olika solrosmålningar.

Utställningen pågår mellan 1 juli och 14 augusti.

Öppet:
Måndag – fredag, klockan 8-19
Lördagar, klockan 11-15
Söndagar stängt.

Kontakt
Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Lämna synpunkt

Stenungsunds kommun