Ny inlämningsplats för farligt avfall

Brygga vid stilla vatten

I den stora grå byggnaden på återvinningscentralen, Heås, kan du nu lämna in farligt avfall.

Vad är farligt avfall?

Farligt avfall kan skada människor eller miljö om det lämnas på fel ställe. Det får inte hamna bland det övriga restavfallet eller spolas ner i avloppet utan ska lämnas till särskild insamling.

Här kan du läsa mer om farligt avfall, var du ska göra av det och hitta närmaste samlare för småelektronik, ljuskällor och småbatterier

Kontakt

Tjörns återvinningscentral
avfall@tjorn.se
0304-60 12 69

Källa: https://www.tjorn.se/nyheter/2023-11-16-ny-inlamningsplats-for-farligt-avfall

𝗧𝗷ö𝗿𝗻𝘀 𝗸𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻