Vi gratulerar vinnarna Linus Fernström och Karin Persson på Bärby 1:19 till Stenungsunds kommuns Byggnadspris 2020! | 𝗦𝘁𝗲𝗻𝘂𝗻𝗴𝘀𝘂𝗻𝗱𝘀 𝗸𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻-𝗙𝗯

Vi gratulerar vinnarna Linus Fernström och Karin Persson på Bärby 1:19 till Stenungsunds kommuns Byggnadspris 2020! https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/byggabomiljo/byggaboochmiljo/grattistillvinnarenavstenungsundskommunsbyggnadspris2020.5.227279f81788c4f3b14f1e6d.html Kontakt Stenungsunds kommun 0303-73 00 00 kommun@stenungsund.se Lämna synpunkt

Fordon på Nösnäs elljusspår. Ett mobiltorn med tillhörande teknikbod kommer att byggas intill elljusspåret i Nösnäs | 𝗦𝘁𝗲𝗻𝘂𝗻𝗴𝘀𝘂𝗻𝗱𝘀 𝗸𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻-𝗙𝗯

Fordon på Nösnäs elljusspår Ett mobiltorn med tillhörande teknikbod kommer att byggas intill elljusspåret i Nösnäs. Med start idag 13 april och en vecka framåt kommer det därför att förekomma fordonstrafik på elljusspåret. Det går att använda motionsspåret under tiden men det är bra att vara extra uppmärksam. Kontakt Stenungsunds kommun 0303-73 00 00 kommun@stenungsund.se Lämna synpunkt

Uppdaterad information 13 april kl 13:56 – Vattenläcka i Stora Höga | 𝗦𝘁𝗲𝗻𝘂𝗻𝗴𝘀𝘂𝗻𝗱𝘀 𝗸𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻

För de abonnenter som saknar vatten så beräknas det vara tillbaka i kranarna klockan 16.00 idag. Kokrekommendationen för boende på Anders väg, Neros väg samt Högavägen gäller inte längre. Tidigare information 2021-04-13, klockan 09:05: Reparation pågår åter. Slingan och Valeberget är för tillfället utan vatten och områdena nedanför kan också vara påverkade (helt utan vatten

Påskpromenad och påsholkar – hur hör det ihop? Kommunen har placerat ut två så kallade påsholkar | 𝗦𝘁𝗲𝗻𝘂𝗻𝗴𝘀𝘂𝗻𝗱𝘀 𝗸𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻-𝗙𝗯

Påskpromenad och påsholkar - hur hör det ihop? Kommunen har placerat ut två så kallade påsholkar. De finns där för dig som är ute och går och vill strandstäda. Ta en påse ur holken, städa din strandsträcka och släng sedan påsen i en papperskorg. Vid mycket skräp kan du anmäla hämtning av

Taxa för upplåtelser av offentlig plats, grävning samt trafikanordningsplaner | 𝗦𝘁𝗲𝗻𝘂𝗻𝗴𝘀𝘂𝗻𝗱𝘀 𝗸𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻

Den 4 mars 2021 beslutade kommunfullmäktige att anta en taxa för upplåtelser av offentlig plats, torghandel samt grävning och tillfälliga trafikanordnings­planer. Den nya taxan och avgifterna gäller från och med 1 april 2021. Ingen avgift för uteserveringar och torghandel 2021 Under rådande covid-19 pandemi beslutade kommunfullmäktige också att kommunen inte kommer att

Riktlinjer för skolplaceringar står fast | 𝗦𝘁𝗲𝗻𝘂𝗻𝗴𝘀𝘂𝗻𝗱𝘀 𝗸𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻

Stenungsunds kommun antog förra våren nya riktlinjer för skolplacering. Riktlinjerna reglerar förutom det fria skolvalet vid skolstart och vid byte mellan skolenheter också hur många barn som får plats på varje skola. Vid årets skolval kunde sex av elva elever vid Ucklumskolan inte beredas plats på sina förstahandsval, Spekerödskolans årskurs 4.

En omtänksam påminnelse från Västra Götalandsregionen … | 𝗦𝘁𝗲𝗻𝘂𝗻𝗴𝘀𝘂𝗻𝗱𝘀 𝗸𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻-𝗙𝗯

❣️ En omtänksam påminnelse från Västra Götalandsregionen: Många högtider stundar. Samtidigt råder skärpta regionala rekommendationer i Västra Götaland till och med 18 april. Därför ber vi dig särskilt tänka på: ↔️ Håll avstånd och undvik trånga miljöer 🏠 Umgås bara i en mindre krets och minska dina kontakter med andra 🧪 Har du symtom, provta