𝗧𝗥𝗔𝗙𝗜𝗞

832
Herrestad
Vägarbete 🚧
Väräckesarbete. Trafik i rondell regleras med vakter vilket påverkar trafiken i alla riktningar.
Väg 832 från Herrestad till Hogstorpsmotet (97) båda riktningarna
Preliminär sluttid: 2025-08-31 16:00
785
kapell
Vägarbete 🚧
Breddning av befintlig infart till Grönskult industriområde från väg 785.
Väg 785 Röds kapell till Infart Fiskebäckskils k:a båda riktningarna
Preliminär sluttid: 2023-02-10 16:00
751
Kårehogen
Arbete med vatten- och avlopp. Trafiken regleras med hjälp av trafiksignaler.

Data: Trafikverket

𝗧𝗥𝗔𝗙𝗜𝗞

668
Bratterödsmotet
09:02 Vägarbete 🚧
Skyddsfordon finns på vägen för att skydda arbetare.
Väg 668 Bratterödsmotet till Bratterödsmotet båda riktningarna
Preliminär sluttid: Idag kl. 16:00
721
Stycket
08:40 Vägarbete 🚧
Byte brunnslock, arbetsfordon på vägbanan.
Väg 721 från Stycket till Grinneröd båda riktningarna
Preliminär sluttid: Idag kl. 18:00
803
Gravrösen
Underhållsarbete. Vägen stängs av dagtid emellan 07:00 – 16:00 på grund av reparation utav vägskador.

Data: Trafikverket

𝗧𝗥𝗔𝗙𝗜𝗞

160
Tjörn
17:27 Olycka 💥
Viltolycka, personbil som kört på ett rådjur.
Väg 160 från Sundsby till Säckebäck båda riktningarna
Preliminär sluttid: Idag kl. 19:00
752
Torebo
17:05 Nedfallet träd
Träd blockerar halva vägbanan. Personal utkallad.
Väg 752 från Torebo till Utgård båda riktningarna
Preliminär sluttid: Idag kl. 18:00
803
Gravrösen
Vägen stängs av dagtid emellan 07:00 – 16:00 på grund av reparation utav väg skador.

Data: Trafikverket

𝗧𝗥𝗔𝗙𝗜𝗞

872
Amborsröd

20:44 Olycka 💥
Singelolycka räddningstjänst på plats.
Väg 872 från Amborsröd till Hovenäset N båda riktningarna
Preliminär sluttid: Idag kl. 21:45

Data: Trafikverket