𝗦𝘁𝗲𝗻𝘂𝗻𝗴𝘀𝘂𝗻𝗱: Flera stölder och försök till stölder ur fordon – Polisen efterlyser tips och iakttagelser

Tre fordon utsattes under måndagseftermiddagen för stöld och stöldförsök i Stora Höga och Jörlanda. Händelserna har skett under samma tidsspann och polisen efterlyser nu tips och iakttagelser.

Läs mer: https://nyhetersto.se/2023/11/28/flera-stolder-och-forsok-till-stolder-urfordon-polisen-efterlyser-tips-och-iakttagelser/

𝗡𝗬𝗛𝗘𝗧𝗘𝗥𝘀𝘁𝗼