Förtidsrösta | 𝗢𝗿𝘂𝘀𝘁 𝗸𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻

Förtidsrösta | 𝗢𝗿𝘂𝘀𝘁 𝗸𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻

Mellan den 24 augusti och 11 september kan du förtidsrösta till riksdag, kommun och landsting i en lokal för förtidsröstning var som helst i Sverige. När du förtidsröstar behöver du ta med dig ditt röstkort och du ska kunna legitimera dig.

För att rösta behöver du

  • röstkort
  • legitimation

Tänk på att ta med din hemkommuns valsedlar om du vill använda det när väljer att rösta på annan plats.

Här kan du förtidsrösta

Den 28 juli kan du börja brevrösta utomlands. Från och med den 18 augusti kan du förtidsrösta utomlands.

I Sverige öppnar förtidsröstningen den 24 augusti.

Du kan förtidsrösta i sju lokaler i kommunen. Du kan även förtidsrösta via din lantbrevbärare.

På valdagen kan du förtidsrösta på Henåns bibliotek klockan 08:00-20:00.

Henåns bibliotek

24/8 10:00-19:00
25/8 10:00-19:00
26/8 10:00-17:00
27/8 10:00-14:00
28/8 10:00-14:00
29/8 12:00-15:00
30/8 10:00-19:00
31/8 10:00-19:00
1/9 10:00-19:00
2/9 10:00-17:00
3/9 10:00-14:00
4/9 10:00-14:00
5/9 12:00-15:00
6/9 10:00-19:00
7/9 10:00-19:00
8/9 10:00-19:00
9/9 10:00-17:00
10/9 10:00-14:00
11/9 08:00-20:00

Ellös bibliotek

24/8 12:00-16:00
25/8 12:00-19:00
26/8 12:00-16:00
30/8 12:00-16:00
31/8 12:00-16:00
1/9 12:00-19:00
2/9 12:00-16:00
6/9 12:00-16:00
7/9 12:00-16:00
8/9 12:00-19:00
9/9 12:00-16:00

Varekils bibliotek

24/8 12:00-16:00
25/8 12:00-16:00
30/8 12:00-16:00
31/8 12:00-16:00
1/9 12:00-16:00
6/9 12:00-16:00
7/9 12:00-16:00
8/9 12:00-16:00

Svanesunds bibliotek

24/8 12:00-16:00
25/8 12:00-16:00
26/8 12:00-16:00
30/8 12:00-19:00
31/8 12:00-16:00
1/9 12:00-16:00
2/9 12:00-16:00
6/9 12:00-19:00
7/9 12:00-16:00
8/9 12:00-16:00
9/9 12:00-16:00

Gullholmens bibliotek

27/8 10:30-12:30
30/8 10:00-14:00
2/9 14:00-18:00
3/9 10:30-12:30
6/9 10:00-14:00
9/9 16:00-18:00
10/9 10:30-12:30

Käringön, Matboden

26/8 12:00-16:00
30/8 10:00-14:00
2/9 12:00-16:00
6/9 10:00-14:00
9/9 12:00-16:00

Mollösunds gamla skola

25/8 13:00-17:00
30/8 13:00-17:00
1/9 13:00-17:00
6/9 13:00-17:00
8/9 12:00-17:00

Flatöns skola

25/8 10:00-14:00
30/8 12:00-16:00
1/9 16:00-20:00
6/9 10:00-14:00
9/9 12:00-16:00

Ambulerande röstmottagare

Om du på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte inte kan ta dig till ett röstmottagningsställe kan du begära att lämna din röst i bostaden till särkskilt förordnad ambulerande röstmottagare. Du kan göra det under samma period som förtidsröstningen pågår, från och med 18 dagar före valdagen. Du kontaktar kommunens valsamordnare för att boka in ett besök av det ambulerande budet.

Källa: Orust kommun

Kontakt
Orust kommun
0304-33 40 00
kommun@orust.se

Lämna synpunkt

Orust kommun

Markanvisning för Östra Dalby | 𝗢𝗿𝘂𝘀𝘁 𝗸𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻

Markanvisning för Östra Dalby | 𝗢𝗿𝘂𝘀𝘁 𝗸𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻

Vi bjuder in till markanvisning för bostadsbebyggelse i Dalby i Henån.

Med sitt lugna läge och charmiga karaktär är Dalby lätt att tycka om. Området erbjuder en unik havsutsikt och tillgång till naturen, i form av skogspromenader, odling, bad- och båtliv.

Bilden: Utsikt över område för markanvisning, Östra Dalby

Området

Markanvisningsområdet ligger i Dalby i norra delen av Henån och cirka 29 kilometer från både Stenungsund och Uddevalla. Henån är kommunens centralort och erbjuder ett brett utbud av offentlig och kommerciell service, goda kommunikationer och närhet till fina rekreationsområden. Närheten till skogen och havet med möjlighet till bad-, båt- och friluftsliv bidrar till områdets attraktivitet. Visionen är ett område som varsamt inpassas i naturmiljön med ett hållbart boendekoncept som inbjuder till odling och friluftsliv.

Markanvisningsområdet består totalt av 150 000 kvadratmeter som delas in i tre delområden. Exploatören kan välja att komma in med anbud på hela markanvisningsområdet eller del av markavisnings-området.

Detaljplan

Markanvisingsområdet ingår i ett antaget planprogram för Dalby som föreslår att området via nya detaljplaner utvecklas för bostäder. Planprogrammet föreslår att cirka 180 till 230 bostäder kan inrymmas i markanvisningsområdet.

Markanvisningsmetod och riktlinjer

För den aktuella markanvisningen tillämpas jämförelseförfarande. Det innebär att exploatör väljs genom en urvalsprocess. Inkomna anbud jämförs utifrån ett förfrågningsunderlag med kravspecifikation och urvalskriterier. Krav och kriterier tas fram utifrån platsens förutsättningar, utifrån vad Orust kommun vill uppnå med markanvisningen samt vad som är viktigt inom det aktuella området.

Vi har antagna riklinjer för markanvisning som är vägledande vid samtliga markanvisningar i kommunen.

Tidplan

Sista inlämningsdag för anbud är 7 oktober 2022.

Kontaktperson

Linda Drottz, mark- och exploateringsingenjör
Telefon: 0304-33 41 54, tisdag-torsdag, klockan 13:00-15:00
E-post: linda.drottz@orust.se

Elin Bergendahl, mark- och exploateringsingenjör
Telefon: 0304-33 40 87, tisdag-torsdag, klockan 13:00-15:00
E-post: elin.bergendahl@orust.se

Frågor under anbudstiden

Frågor som kommer in under anbudstodem publiceras tillsammans med svar här på vår webbplats.

Källa: Orust kommun

Kontakt
Orust kommun
0304-33 40 00
kommun@orust.se

Lämna synpunkt

Orust kommun

Filmtips, visas i EllösParken kväll 👍 👇 | 𝗢𝗿𝘂𝘀𝘁 𝗸𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻-𝗙𝗯

Filmtips, visas i EllösParken kväll. 👍 👇

Visas under Västerhavsveckan
måndagen den 8 augusti
Käringön-En utpost i havet
18:00 Berättar Sune Johansson från Gullholmen om Kvinnornas levnadsförhållanden under sillfiskeperioden. Därefter fika i Cafeterian.
Filmen startar 19.00
FRI ENTRÉ

Kontakt
Orust kommun
0304-33 40 00
kommun@orust.se

Lämna synpunkt

Orust kommun

Filmtips, visas i EllösParken imorgon. 👍 Den handlar om fiskare som reste till Island för att fånga sill, och kvinnorna som blev kvar hemma 👇 #västerhavsveckan | 𝗢𝗿𝘂𝘀𝘁 𝗸𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻-𝗙𝗯

Filmtips, visas i EllösParken imorgon. 👍 Den handlar om fiskare som reste till Island för att fånga sill, och kvinnorna som blev kvar hemma.👇 #västerhavsveckan

Visas under Västerhavsveckan 9 augusti.
Havets Silver
Filmen som startar 18:00 introduceras av Bodil Tingsby.
Efter filmen är det fika i Cafeterian då Bodil också finns med för att svara på era eventuella frågor.
FRI ENTRÉ

Kontakt
Orust kommun
0304-33 40 00
kommun@orust.se

Lämna synpunkt

Orust kommun

Många resor kan lätt göras med cykel. För att visa hur långt du kommer med cykel har vi tagit fram cykelkartor för de större tätorterna på ön | 𝗢𝗿𝘂𝘀𝘁 𝗸𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻-𝗙𝗯

Många resor kan lätt göras med cykel. För att visa hur långt du kommer med cykel har vi tagit fram cykelkartor för de större tätorterna på ön. På den digitala karta Cykelpendla på Orust kan du se du hur långt du kommer på 30 minuter som cyklist. Tänk på att trafiken förändras under semesterperioden. Trafiken vid kustsamhällena är låg större delen av året, men inte på sommaren.

Vägnätet är uppdelat i fyra olika kategorier, Vi rekommenderar att du i första hand cyklar på gröna och grå vägar.

Grönmarkerade vägar – Sammanhängande cykelstråk på vägar med mindre trafik eller cykelbanor där det är tryggt att cykla.

Blåmarkerade vägar – Landsvägar med hastighet på 70 kilometer per timme med mer trafik. På dessa vägar går det bra att cykla som vanecyklist.

Rödmarkerade vägar – Vägar med mycket trafik, undvik helst dessa som cyklist. Framförallt är det mycket trafik där under rusningstid och farligt att cykla.

Gråmarkerade vägar – Småvägar med lite trafik där det är tryggt att cykla.

Cykelpendla på Orust

Kontakt
Orust kommun
0304-33 40 00
kommun@orust.se

Lämna synpunkt

Orust kommun

Budgetförslagen i korthet | 𝗢𝗿𝘂𝘀𝘁 𝗸𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻

På kommunfullmäktiges sammanträde den 18 augusti ska budget för 2023 med plan för 2024 och 2025 antas. Här är en kort sammanfattning som beskriver oppositionens budgetförslag jämfört med majoritetens budgetförslag inför 2023.

Den politiska majoriteten, Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna har tagit fram en budget för 2023 med plan för 2024 och 2025 som kommunstyrelsen ställde sig bakom den 29 juni.

Oppositionen har lämnat in fem alternativa budgetförslag. Det är Vänsterpartiets förslag, Sverigedemokraternas förslag, Folkviljans förslag, Centerpartiets och Miljöpartiet de grönas förslag samt Oberoende Maritha Dyfvermans förslag.

Det finns som vanligt möjlighet för dig att ställa frågor om budgetförslagen på mötet.

Kort sammanfattning av de olika budgetförslagen för år 2023

Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna förslag

Det ekonomiska resultatet, investeringsbudgeten och ökningen av låneskulden ligger i nivå med majoritetens budgetförslag. C och MP väljer att inte förändra skattesatsen, vilket innebär ett extra utrymme på 4 miljoner kronor jämfört med majoritetens förslag. Dessutom omfördelas 2,5 miljoner kronor från parkenhetens budget och projekt Timmerhult som majoriteten satsar på i sin budget med 0,6 miljoner kronor till sektor omsorg vill inte C och MP genomföra i egen regi utan genom samverkan. Detta ger tillsammans ett utrymme på totalt 7,1 miljoner kronor som partierna använder till satsningar på mindre barngrupper i förskolan, fler sommaröppna förskole- och fritidshemsavdelningar, högre friskvårdsbidrag, ökad samverkan med civilsamhället, utveckling av medborgarbudget och mer resurser till sektor omsorg.

Folkviljan Orusts förslag

Det ekonomiska resultatet, investeringsbudgeten och ökningen av låneskulden ligger i närheten av majoritetens budgetförslag. Skattesatsen sänks med 10 öre precis som i majoritetens förslag. Genom att minska parkenhetens budget med 3 miljoner och inte göra samma satsningar som majoriteten såsom tilldela miljöenheten och byggenheten extra resurser, kontaktcenter och inte genomföra projekt Timmerhult skapar Folkviljan ett utrymme på 6,4 miljoner kronor som ger satsningar på skolresor, förstärkt bemanning och högre löner inom sektor omsorg och högre investeringsbidrag till föreningar.

Vänsterpartiets förslag

Det ekonomiska resultatet, investeringsbudgeten och ökningen av låneskulden ligger i nivå med majoritetens budgetförslag. Vänsterpartiet väljer att höja skattesatsen med 25 öre istället, vilket innebär ett extra utrymme på 13,5 miljoner kronor jämfört med majoritetens förslag. Vänsterpartiet vill minska budgeten för parkenhet med 3,5 miljoner kronor, vilket också skapar mer utrymme. Satsningarna uppgår till 19 miljoner mer än i majoritetens förslag och består av utökad revision, högre friskvårdsbidrag, mindre barngrupper i förskolan, utökning av resurser i skolan, en tjänst som socialsekreterare, utredning om arbetstidsförkortning och ökat personalinflytande inom vård och omsorg, drift och underhåll av vandringleder, utredning av cykelvägar, mer fritidsaktiviteter, ökat föreningsbidrag till alla föreningar och en högre reserv för oförutsedda kostnader.

Sverigedemokraternas förslag

Skattesatsen sänks med 10 öre precis som i majoritetens förslag. Investeringsbudgeten och ökningen av låneskulden ligger i nivå med majoritetens budgetförslag. Genom att sänka resultatnivån med 3 miljoner kronor till 2 %, minska parkenhetens budget med 2,5 miljoner och göra samma satsningar som majoriteten såsom projekt Timmerhult och lägre höjning av investeringsbidraget till föreningar skapar partiet ett utrymme på 6,8 miljoner kronor som innebär satsningar på utökad revision, mindre barngrupper i förskolan och högre löner till vård- och omsorgsanställda. Budgetförslaget innebär att taxan för vatten och avlopp får höjas med högst 8 % och inte 10 %.

Oberoende Maritha Dyfvermans förslag

Det ekonomiska resultatet ligger i nivå med majoritetens budgetförslag. Investeringsbudgeten är lägre, vilket ger ett lägre behov av nyupplåning. Skattesatsen är oförändrad, vilket innebär ett extra utrymme på 4 miljoner kronor jämfört med majoritetens förslag. Totalt uppgår utrymmet till 4,3 miljoner med lägre finansiella kostnader på grund av lägre investeringsnivå. Utrymmet används till satsningar på höjt friskvårdsbidrag, mindre barngrupper i förskolan och förstärkning till sektor omsorg.

Budgetförslagen i siffror

Budget 2023

Mnkr = miljoner kronor

Majoriteten, kommun-styrelsens

förslag

C, Mp Folkviljan Orust V SD Oberoende
Ekonomiskt resultat,

överskott mnkr

24,6 24,6 24,3 24,6 21,6 24,6
Skattesats Sänkt skattesats 10 öre till 22,51 kronor. Effekt 4 mnkr lägre skatteintäkter Oförändrad skattesats på 22,61 kronor Sänkt skattesats 10 öre till 22,51 kronor Höjd skattesats 25 öre till 22,86 kronor. Effekt cirka 9 mnkr mer skatteintäkter Sänkt skattesats 10 öre till 22,51 kronor Oförändrad skattesats på 22,61 kronor
Investeringsnivå

mnkr

210 210 210 210 210 168
Ökning av låneskulden

mnkr

85 85 85 85 85 Lägre än 85
Utökning av sektorernas budgetramar miljoner kronor
Politisk verksamhet 1,6 1,6 1,6 1,8 1,8 1,6
Ledning och verksamhetsstöd 3,8 4,4 2,8 4,1 3,8 4,1
Lärande 6,3 9,2 7,7 16,4 10,7 8,2
Omsorg 8,7 10,6 11,1 10,5 10,3 10,9
Samhällsutveckling 2,0 3,1 3,1 5,6 1,8 2,0
Delsumma satsningar 22,3 28,8 26,2 38,3 28,3 26,7
Minskning av sektorernas budgetram miljoner kronor Majoriteten, kommun-styrelsens förslag C, Mp Folkviljan Orust V SD Oberoende
Politisk verksamhet -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4
Ledning och verksamhetsstöd -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5
Lärande -3,8 -3,8 -3,8 -3,8 -3,8 -3,8
Omsorg -2,1 -2,1 -2,1 -2,1 -2,1 -2,1
Samhällsutveckling -0,5 -3,0 -4,1 -2,0 -3,0 -0,5
Delsumma minskning -7,3 -9,8 -10,9 -10,8 -9,8 -7,3
Kommunstyrelsens medel till förfogande 2,2 2,2 2,2 4,2 2,2 2,2
Taxehöjning vatten och avlopp % Högst 10 Högst 10 Högst 10 Högst 8 Högst 10 Högst 10

Källa: Orust kommun

Kontakt
Orust kommun
0304-33 40 00
kommun@orust.se

Lämna synpunkt

Orust kommun

Återbruk är kanonbra!! 😀👍 När Orust kommun byggde en ny gång- och cykelbana genom naturreservatet Svanviks kile, lyfte de bort ett antal meter spång av bra kvalité | 𝗢𝗿𝘂𝘀𝘁 𝗸𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻-𝗙𝗯

Återbruk är kanonbra!! 😀👍

När Orust kommun byggde en ny gång- och cykelbana genom naturreservatet Svanviks kile, lyfte de bort ett antal meter spång av bra kvalité. Vi bad entreprenören att spara spången så att vi kan återanvända materialet på andra platser i reservatet. Både virke, nät och skruv gick att rädda. Win-win! 👌 Arbetet med att återanvända spängerna har påbörjats. Hittills har spänger återanvänds på tre platser.
Kontakt
Orust kommun
0304-33 40 00
kommun@orust.se

Lämna synpunkt

Orust kommun

Den 6-14 augusti är det dags för Västerhavsveckan, en temavecka där du kan lära dig massor om havet och havsmiljön 😊 | 𝗢𝗿𝘂𝘀𝘁 𝗸𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻-𝗙𝗯

Den 6-14 augusti är det dags för Västerhavsveckan, en temavecka där du kan lära dig massor om havet och havsmiljön. 😊 Följ Västerhavsveckan och läs mer på www.vasterhavsveckan.se 👍


Kontakt
Orust kommun
0304-33 40 00
kommun@orust.se

Lämna synpunkt

Orust kommun

Vi söker kontaktfamiljer och kontaktpersoner | 𝗢𝗿𝘂𝘀𝘁 𝗸𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻-𝗙𝗯

Vi söker kontaktfamiljer och kontaktpersoner | 𝗢𝗿𝘂𝘀𝘁 𝗸𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻-𝗙𝗯

Vi har ett stort behov av dig som har möjlighet att hjälpa barn eller ungdomar, i uppdrag som kontaktfamilj eller kontaktperson. Vi är i behov av personer och familjer i olika åldrar, familjer med eller utan barn, med olika intressen och förutsättningar.

Uppdragen kan se olika ut, eftersom alla barn är olika och har olika behov.

Den som vill hjälpa till behöver ha en stabil livssituation samt tid, tålamod och intresse av ta emot eller finnas där för barn och ungdomar.

Uppdragen kan se olika ut, beroende på barnets behov. Det gemensamma för barnen och ungdomarna är att de behöver någon som framförallt har tid att lyssna, men också att de behöver ett större nätverk för att kunna fortsätta utvecklas på ett bra sätt.

Kvalifikationer

  • Du har en trygg och stabil livssituation.
  • Du har en personlig mognad.
  • Du är drogfri och har sunda alkoholvanor.
  • Respekterar, tycker om och har tid att hjälpa ett barn eller ungdom.
  • Är positiv till olika fritidsaktiviteter. Gärna ansökningar med personer som har olika intressen, exempelvis motorintresse, sportintresse, kreativa intressen (måla, pyssla) och hästintresse.

Kontaktfamilj

I ett uppdrag som kontaktfamilj, kan det handla om ett barn eller ungdom som har behov av stöd och ombyte i miljön. Ibland är det en förälder som behöver avlastning. Barnet bor vanligtvis hos kontaktfamiljen ungefär en helg i månaden, eller varannan helg, beroende på hur behovet ser ut.

Kontaktperson

I ett uppdrag som kontaktperson, kan det handla om att uppmuntra barnet till sociala kontakter, att testa på olika fritidsaktiviteter, eller att ta en fika tillsammans. Kontaktpersonen är någon som barnet eller ungdomen kan uppleva nya saker med och som kan visa på en alternativ tillvaro. Som kontaktperson träffar du barnet eller ungdomen ungefär en gång i veckan.

Utredning

Innan du kan bli kontaktfamilj eller kontaktperson gör socialtjänsten en utredning av dig/er. Den består av utredningssamtal, referenstagning och registerutdrag. Hembesök genomförs om det är utredning om att bli kontaktfamilj.

Stöd och ersättning

Kontaktpersonen eller kontaktfamiljen får regelbundet stöd i sitt uppdrag, utav familjehemssekreterare. Det är regelbunden kontakt med familjehemssekreterare och barnets socialsekreterare, för uppföljning av uppdraget.

Kontaktpersoner och kontaktfamiljer får ersättning för sitt uppdrag. Dess storlek beror på uppdragets omfattning och barnets ålder.

Välkommen med din ansökan
Om du vill veta mer om hur det är att vara kontaktperson är du välkommen att höra av dig till vår familjehemssekreterare

Vill du anmäla intresse eller veta mer

Om du vill veta mer om hur det är att vara kontaktperson är du välkommen att höra av dig till vår familjehemssekreterare. Ring vår växel så kopplas du till rätt person. Du kan även använda kontaktformuläret högst upp på sidan.

Källa: Orust kommun

Kontakt
Orust kommun
0304-33 40 00
kommun@orust.se

Lämna synpunkt

Orust kommun