Gestaltningsprogram för Svanesund

Kommunstyrelsen har godkänt gestaltningsprogram för Svanesund.

I samband med utvecklingen av fler bostäder och mer service i centrala Svanesund arbetar vi även för att stärka de allmänna platserna i Svanesund och i samband med ett kommunalt övertagande av allmänna platser i centrumområdet kommer vi också att satsa på att ställa i ordning ett nytt torg och nya parkmiljöer.

För att förtydliga intentionerna för utformning av allmänna platser, ny bebyggelse och andra gestaltande anläggningar i den offenliga miljön har kommunstyrelsen nu godkänt ett gestaltningsprogram för Svanesund.

Gestaltningsprogrammet innehåller en analys av Svanesunds karaktär och identitet och utifrån dessa beskrivs strategier för utformningen av den fysiska miljön i Svanesund. Till exempel beskrivs principer för val av material och utformning av markbeläggning, offentliga möbler, dagvattenanläggningar, parkeringsplatser och lekplatser.

Kommunstyrelsen har också beslutat om att ett gestaltningsprogram ska tas fram för Henån. Arbetet med detta kommer att påbörjas efter årsskiftet och godkännas under 2024.

Gestaltningsprogram för Svanesund

Källa: https://www.orust.se/nyheter/nyhetsarkiv/2023-12-07-gestaltningsprogram-for-svanesund

𝗢𝗿𝘂𝘀𝘁 𝗸𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻

Fönster krossade på förskolemodul

”Jag kan inte sova utan mitt gosedjur. Varför gör dom så här?” Det sade förskolebarnen i slutet av förra veckan när det krossades rutor på förskolemodulen vid Ängås förskola.

Glaskross över nyplanterade växter i krukor.

”Det blev glassplitter över hela hallen och barnens kläder blev förstörda, eftersom det hamnade små, små glasbitar precis överallt. Det låg glassplitter på hyllor, golv, kläder, i barnens skor och på deras gosedjur. Det blev helt förödande eftersom barnen inte kunde vara i lokalen på hela dagen, då vi var tvungna att sanera den från glassplittret” berättar Helena Bergenson, rektor för Ängås och Sesterviksvägens förskolor.

Helena Bergenson menar att det egentligen inte är den ekonomiska skadan som är värst.

”De som har gjort det här förstår nog inte vilka konsekvenser en sådan här skadegörelse får. Barnen grät när de inte kunde få tillbaka sina gosedjur som var fulla med splitter och det finns ingen försäkring som täcker de kläder som föräldrarna måste slänga för att de inte går att sanera från allt glas” säger hon.

Skadegörelsen har polisanmälts.

Glaskross ligger på golv i en hall där det hänger barnkläder.

Källa: https://www.orust.se/nyheter/nyhetsarkiv/2023-11-27-fonster-krossade-pa-forskolemodul

𝗢𝗿𝘂𝘀𝘁 𝗸𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻

Etapp 2 av utbyggnad av VA-nätet i Svanesund startar

Transporter med lastbilar kommer att ske, både via Halsvägen och Skogslyckevägen, under tiden som utbyggnaden pågår.

Karta visande etapp 1 och 2, va-utbyggnad Skogslyckan Svanesund

Bilden: Etapp 1 och 2 för va-utbyggnad inom verksamhetsområde.

Vi ber om överseende med eventuella olägenheter som uppkommer under tiden som utbyggnaden pågår.

Vi startar upp arbetet med etapp 2 parallellt med etapp 1 under november månad.

Skogslyckan/Hals, Svanesund

Källa: https://www.orust.se/nyheter/nyhetsarkiv/2023-11-27-etapp-2-av-utbyggnad-av-va-natet-i-svanesund-startar

𝗢𝗿𝘂𝘀𝘁 𝗸𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻

Välkomna till samrådsmöte i Svanesund

Den 19 december kl 18:00 i Ängås aula på Rödsvägen 12 bjuds allmänheten in till ett samrådsmöte om pågående detaljplanearbete i centrala Svanesund.

Drönarbild över centrala Svanesund.

Detaljplanen omfattar stora delar av centrumområdet och innebär nytt torg och stärkta publika platser som till exempel park, men även förtätning med fler bostäder och förbättringar för trafiksäkerheten.

På mötet kommer tjänstepersoner från förvaltningen att presentera planförslaget och det kommer finnas möjlighet att ställa frågor. För att delta på mötet krävs ingen anmälan.

Välkomna!

Källa: https://www.orust.se/nyheter/nyhetsarkiv/2023-11-23-valkomna-till-samradsmote-i-svanesund

𝗢𝗿𝘂𝘀𝘁 𝗸𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻

Så ska intresset väckas för blåsinstrument hos elever

Inledningsmusiken till filmen Star Wars ljöd högt i Ängås skola idag! Det var Göteborg Wind Orchestra som kom till aulan och spelade för skolelever på Orust.

En orkester sitter och väntar på att dirigenten ska ge dem klattexken.

”Idag spelar vi för att väcka intresse hos eleverna att börja spela blåsinstrument. Vår orkester består nämligen bara av blåsinstrument och slagverk. Det är viktigt att eleverna får veta vad det finns för instrument för blåsinstrumenten syns inte så ofta” säger dirigenten Jerker Johansson.

På Orust spelar idag ett 50-tal elever blåsinstrument.

GWO gav två konserter för eleverna och de bjöd på musik från Star Wars, från filmen ”Draktränaren” och mycket, mycket mer.

GWO grundades redan 1905 och bestod då av musiker anställda vid Spårvägen och hette Spårvägens musikkår. Finansiär för orkestern är Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Konserten är en del av ett samarbete mellan GWO, Kulturskolan på Orust och kulturskolorna i våra grannkommuner.

Källa: https://www.orust.se/nyheter/nyhetsarkiv/2023-11-21-sa-ska-intresset-vackas-for-blasinstrument-hos-elever

𝗢𝗿𝘂𝘀𝘁 𝗸𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻

Utbyggnad av VA-nätet i Svanesund

Transporter med lastbilar kommer att ske, både via Halsvägen och Skogslyckevägen, under tiden som utbyggnaden pågår.

Karta visande etapp 1 VA-utbyggnad Skogslyckan Svanesund

Bilden: Etapp 1 för va-utbyggnad inom verksamhetsområde.

Vi ber om överseende med eventuella olägenheter som uppkommer under tiden som utbyggnaden pågår.

Vi startar upp arbetet i morgon med att köra arbetsbodar till det inringade området på kartan.

Skogslyckan/Hals, Svanesund

Källa: (Artikeln är borttagen)

𝗢𝗿𝘂𝘀𝘁 𝗸𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻